Sivu 2/2

Re: Seuraava askel

ViestiLähetetty: 11 Joulu 2018, 02:23
Kirjoittaja Southpaw
Äänenmaalaisen mainitessa näiden vuoristoklaanilaisten epämuodostumat, Sora kohotti hieman kysyvästi kulmiaan, selkeästi haluten tietää näistä epämuodostumista lisää. Saiton jatkaessa ja kertoessa lisää näistä epämuodostumista ja vuoristolaisten tavasta peittää ne kaavuin ja naamioin, Sora käänsi katseensa heidän kuolleisiin vankeihinsa. Kummallakin näistä oli juuri sopivan kuluneelta näyttävä matkaviitta, joista saisi pienellä muokkauksella varmasti melko kelvolliset kaavut aikaan, joiden alla he voisivat piilotella olemattomia epämuodostumia. Toki valeasut eivät kestäisi tarkempaa tutkimista, mutta tämä vaihtoehto olisi silti tyhjää parempi.
"Entä muuta? Tarkoitan, onko jotain tiettyjä tapoja mitä he noudattavat paikallisten seurassa liikkuessaan? Jotain uskonnollisia rituaaleja tai muuta sellaista mitä muut saattavat nähdä heidän tekevän?" Sora tiedusteli seuraavaksi. Jos Saitolla olisi tiedossaan mitään mikä parantaisi hänen mahdollisuuksiaan selvitä vuoristolaisen esittämisestä, nyt olisi korkea aika paljastaa se, sillä siinä vaiheessa kun he painuisivat valeasuissaan Pohjoisen Otogakuren rajalle, olisi liian myöhäistä tehdä enää mitään lisäyksiä heidän naamioihinsa.
"Kertomasi perusteella alan kyllä taipua sille kannalle, että nämä vuoristolaiset ovat luultavasti meidän kannaltamme turvallisempi vaihtoehto. Silloin saamme toivon mukaan liikkua melkolailla rauhassa", Sora totesi. Toivoa vain sopi, että he eivät tämä soluttautumistehtävänsä aikana törmäisi oikeisiin vuoristolaisiin, sillä se jos jokin saattaisi tuottaa ongelmia.

Re: Seuraava askel

ViestiLähetetty: 13 Joulu 2018, 00:22
Kirjoittaja Cross
Kertoessaan vuorilla asuvista shinobi klaaneista Jubokko huomsi Souman katseen hakeutuvan heidän vankeihinsa , joiden käyttämät tummat hupulliset viitat sopisivat loistavasti heidän käyttöönsä, jos he päättäisivät esiintyä tonolaisina. Niiden kaltaiset viitat olivat melko yleisiä varsinkin tähän aikaan vuodesta kun syys sateet olivat alkamassa ja useimmat ulkona liikkumaan joutuvat henkilöt pyrkivät pysyttelemään niiden avulla kuivina. Tälläkertaa kannaltaan paljon oleellisempi olisi kuitenkin se miten ne peittäisivät heidät lähes kokonaan alleen ja tekisi lähes mahdottomaksi huomata sen ettei heidän kehoissaan ollut mitään poikkeuksellista, toisin kuin vuoristo shinobeilla.
''Muu-ta?'' Tulenmaalaisen kysymyksen kuullessaan vastaava riisipeltojenmaalainen sanoi, kääntäen katseensa vankien varusteista päin seurassaan olevaa shinobia. Vasta tämän tarkentaessa hieman mitä oli tarkoittanut nuorukainen tajusi mitä tämä halusi ja joutui käyttämään hetken leukaansa mietteliäänä hieroen vastaustaan pohtien. Lopulta hän kuitenkin nyökkäsi, arvellen luultavasti muistaneensa jotain sellaista mistä voisi olla hyötyä.
''Sen li-säk-si et-tä he-viih-ty-vät y-leen-sä o-mis-sa o-lois-saan ja o-vat tur-han-kin var-mo-ja ky-vyis-tään heil-lä on ta-pa-na se-pit-tää ta-ri-noi-ta saa-vu-tuk-sis-taan, se-koit-ta-en to-del-li-si-a ta-pah-tu-mia ja hen-ki-löi-tä ta-ru-o-len-toi-hin ja mui-hin-mie-li-ku-vi-tuk-sen-tuot-tei-siin.'' Akeginu kertoi, muistellen kuulleensa joskus nuorempana tuosta vuoristo shinobien oudosta tavasta, jolla nämä pyrkivät varmaan kasvattamaan mainettaan ja herättämään pelkoa viholisissaan.
Kuultuvaan kaiken tarpeellisen Souma tuntui tehneen päätöksensä ja kallistuneen nuiden vuorilla lymyäviern friikien suuntaan, siitäkin huolimatta että näinä esiintyminen olisi hieman riskialttiimpaa. Tämä oli kuitenkin oikeassa siinä että nuina esiintymällä he saisivat liikkua varmasti huomattavasti vapaammin Akuman joukkojen hallitsemalla alueella. Hetken verran vaihtoehtoja vielä itsekkin punnittuaan Joboko päätti nyökätä hyväksyvästi, sillä uskoi itsekkin tuon vaihtoehdon sopivat tässätapauksessa paremmin. Samalla se tarjosi hänelle loistavan vaihtoehdon pyrkiä lyömään kiilaa nuiden uusien liittolaisten väliin, surmaamalla pohjoisen kaksi sankaria yhdeksi nuista vuoristo apinoista naamioituneena. ''Sit-ten tar-vit-sem-me e-nää va-in uu-det-naa-mi-ot.''

Re: Seuraava askel

ViestiLähetetty: 15 Joulu 2018, 00:41
Kirjoittaja Southpaw
Saiton kertoessa tonolaisten tavasta kertoa tarinoita joihin sekoitettiin kuitenkin juuri sopivissa määrin totta ja tarua, Oli Soran vuoro hieroa miettivän näköisenä leukaansa. Hän ei ollut koskaan ollut mikään tarinankertoja, eivätkä useimmat hänen saavutuksistaan olleet mitään millä hän olisi erityisemmin edes halunnut kehuskella.
"Hmm... Luulenpa, että voisi olla hyvä kehittä ätarina tai pari ihan vain varmuuden vuoksi. Vaikka varmaan voimmekin pitäytyä hyvin paljon omissa oloissamme tarinoiden kertomisen sijaan", Sora totesi mietteissään, ennen kuin havahtui siihen, että Saito ehdotti uusien naamioiden hankkimista.
"Minulla on kyllä yksi naamio kääröön sinetöitynä. Luuletko, että siitä pystyisi muokkaamaan meidän tarkoituksiimme sopivan? Vai onko parempi ryövätä sopivammat naamiot jostain muualta?" Sora kysyi. Hänelle kävi toisaalta kummin vain, mutta kun asiaa ajatteli uusien naamioiden ryöstäminen jostain olisi luultavasti paras ratkaisu. Silloin naamiot ainakin varmasti sulautuisivat katukuvaan, kun ne todella olivat paikallista tekoa. Ennen kuin he kuitenkaan voisivat lähteä yhtään mihinkään, olisi kuitenkin mitä luultavimmin parasta hävittää heidän vankiensa ruumiit jotenkin. Mitä vähemmän he jättäisivät itsestään jälkiä, joita joku voisi seurata, sen parempi.

Re: Seuraava askel

ViestiLähetetty: 19 Joulu 2018, 23:31
Kirjoittaja Cross
Vuoristossa asuvien shinobien tavasta tarinoida omista saavutuksistaan kertonut Jubokko ei malttanut olla hymähtämättä hieman huvittuneesti Souman hetken pohdittuaan todetessa että tarinan tai pari luominen varmuuden vuoksi saattaisi olla hyvä idea, mitä tämä sai toki yrittää halutessaan. Itse hän ei kuitenkaan aikonut rueta vaivautumaan edes yrittämään mokomaa, vaikka olisikin voinut keksiä tarinan jos toisenkin miltei samalta istumalta. Sillä osasi myös aivan yhtä helposti kuvitella millaisen naurunremakan saisi aikaan jos päättäisi yrittää kertoa tuon tarinan isommalle kuulija kunnalla, jolla olisi varmasti hauskaa hänen puhevikansa kanssa.
''Sii-tä-vain jos us-kot sii-tä o-le-van jo-tain hyö-ty-ä.'' Naamionsa alla edelleen virnuileva Akeginu totesi, epäillen kuitenkin että tulenmaalainen oli aivan turhaan juolissaan ja tuhlasi vain aikaansa tarinoiden kehittelyyn. Sillä todennäköisyys siihen että he joku tulisi pyytämään heiltä tarinaa oli lähes katoavan pieni, eikä sittenkään mikää olisi estänyt heitä kieltäytymästä kunniasta johonkin tekosyyhyn vedoten.
Keskustelun kääntyessä jälleen heidän kääyttämiinsä naamioihin ja niihin joita tulisivat tarvitsemaan, alkoi riisipeltojenmaalainen jälleen vakavoitua. Sillä heillä saattoi olla pienimuotoinen ongelma käsissään, joka sai hänet mietteliääksi. Sillä kummankaan heistä naamio ei sopinut heidän tarpeisiinsa, vaikka tulenmaalaisen naamio olikin melko lähellä.
''Mmm... Eh-kä... Naa-mi-o-si on kyl-lä hie-man sa-man kal-tai-nen hei-dän käyt-tä-mi-en-sä kans-sa... En to-sin tie-dä riit-tää-kö pie-ni muok-kaa-mi-nen, vai o-li-si-ko uu-si-en hank-ki-mi-nen hel-pom-paa... Si-kä-li kun kek-si-sim-me e-des mis-tä voi-sim-me ne hank-ki-a.'' Omat ajatuksensa paljastava nuorukainen vastasi, epäillen vahvasti että uusien naamioiden hankkiminen voisi olla hankalampaa kuin yrittää saada jo olevista edes jollaintapaa tarpeeksi uskottavia. Sillä mistä he muka voisivat edes hankkia uudet naamiot, elleivät jollain tapaa onnistuisi löytämään paria nuista vuoristo shinobeista ja viemään näiden naamioita. Muussatapauksessa paraskin mitä he voisivat saada käsiinsä jostain olisi vain hieman samankaltaisia naamioita, jotka voisivat toimia kaikkia muita paitsi nuita kummajaisia itseään vastaan.

Re: Seuraava askel

ViestiLähetetty: 08 Tammi 2019, 20:01
Kirjoittaja Southpaw
Keskustelun kääntyessä naamioihin, Sora kuunteli Saiton puhetta ja punnitsi mielessään heidän vaihtoehtojaan. Vakuuttavien valeasujen kannalta olisi toki ollut parempi etsiä näitä vuoristolaisia ja viedä heidän naamionsa, mutta toisaalta se olisi saattanut tietää melkoista sivyhyppyä heidän varsinaista tehtäväänsä ajatellen. Saitolla luultavasti oli parempi käsitys kuin hänellä siitä mistä näitä vuoristolaisia voisi edes löytää, mutta siitäkin huolimatta heillä saattaisi pahimmassa tapauksessa kestää useampia päiviä, ennen kuin he saisivat haluamansa naamiot käsiinsä. Siksi olisi luultavasti nopeinta ja vaivattominta tyytyä nykyisten tavaroiden muokkaamiseen, jotta he menisivät paikallisille edes kohtalaisesti läpi vuoristoshinobeista.
"Minusta paras vaihtoehto olisi etsiä näitä vuoristolaisia ensin ja yrittää viedä heidän naamionsa, jotta valeasumme olisivat mahdollisimman vakuuttavia. Jos emme kuitenkaan löydä heitä tai emme jostain muusta syystä saa sopivia naamioita käsiimme niin yritetään muokata nykyisiä varusteitamme? Miltä kuulostaa?" Sora ehdotti pohtivan näköisenä, joskin nuorella miehellä oli tunne, että Saito ei välttämättä olisi hänen kanssaan samaa mieltä tämän idean järkevyydestä. Soran mielestä oli kuitenkin järkevää suroittaa tämä soluttautuminen niin hyvin kuin mahdollista. Nämä äänenmaalaiset joista heidän heidän vankinsa olivat kertoneet, eivät ainakaan olisi katoamassa mihinkään ja tuskin myöskään hänen etsimänsä konohalaiset, sillä hän ei ollut ainakaan vielä saanut kylästä tietoa, että karkulaiset olisivat palanneet takaisin kylään.

Re: Seuraava askel

ViestiLähetetty: 26 Tammi 2019, 15:13
Kirjoittaja Cross
Jubokko oli ajatellut aivan samoin kun Soumakin että heidän kannattaisi hankkia aidot tai ainakin lähes aidot naamiot, mikäli aikoivat jatkaa hiljalleen muodostuvan suunnitelmansa toteuttamista. Mutta tulenmaalaisen todetessa ääneen että mielestään heidän tulisi etsiä nuita vuoriston kummajaisia käsiinsä ja ottaa näiden naamiot tavalla tai toisella, päästi äänenmaalainen epäilevän sihahduksen suustaan. Hän ei nimittäin ollut läheskään varma että se temppu tulisi onnistumaan, siinäkään tapauksessa että heidän onnistuisi löytää näitä nopeasti. Hän oli ajatellut sitä jo aijemmin, mutta vasta ääneen sanottuna se vasta alkoi tuntua todella ongelmalliseslta ja riskialttiilta. Ehkä jopa riskialttiimmalta kuin yrittää saada konohalaisen naamiot muistuttamaan tonolaisten maskeja ja käyttää niitä Akuman alueelle soluttautumisessa.
''Se on hel-pom-min sa-not-tu ku-in teh-ty... Hei-tä ei löy-dy var-muu-del-la muu-al-ta ku-in Rau-dan-maan vas-tai-sil-ta vuo-ril-ta, joi-ta he o-vat pi-tä-neet hal-lus-saan jo i-ät ja a-jat. Sin-ne me-ne-mi-nen ta-as on pelk-kää it-se-mur-haa.'' Epäilevältä edelleen kuulostava äänenmaalainen vastasi takertelevaan ja hieman epäselvään tyyliinsä, yrittäen selvästi keksiä jotain muuta vaihtoehtoa. Hiljalleen hänestä jopa alkoi tuntua että riskin ottaminen muokatuilla naamioilla saattaisi kannattaa, sillä ajan tuhlaaminen oikeiden naamioiden löytämiseen ei välttämättä tarkoittaisi muuta kuin heidän löytämiensä jälkien kylmenemistä. Siksi heidän saattaisi olla jopa viisaampi hyödyntää käytettävissä olevia naamioita alkuun ja varastaa uudet jos sopiva tilanne osuisi kohdalle, mikäli tilanne sitä vaatisi.
''Eh-kä-pä mei-dän kan-nat-tai-si sit-ten-kin ot-taa ris-ki ja käyt-tää muo-kat-tu-ja naa-mi-oi-ta-si a-luk-si ja kat-so-a kuin-ka nii-den kans-sa käy? Voim-me ai-na y-rit-tää hank-ki-a ai-dot naa-mi-ot, jos koh-taam-me nii-tä kum-ma-jai-si-a.'' Hetken aikaa mahdollisuuksia uudestaan punninnut Akeginu päätyi lopulta sanomaan, kuulostamatta kuitenkaan aivan varmalta ehdotuksesta edes itsekkään. Alitajuntaan iskostettu ajatus siitä että onni suosii rohkeaa sai nuoren shinobin kuitenkin vakuuttuneeksi siitä että riskin ottaminen varmasti kannattaisi.

Re: Seuraava askel

ViestiLähetetty: 05 Maalis 2019, 16:04
Kirjoittaja Southpaw
Saiton ehdottaessa, että he yrittäisivät alkuun selvitä muokatuilla naamioilla ja varastaa sopivammat tilalle mikäli tilaisuus tulisi, Sora nyökkäsi hyväksyvästi. Ideassa oli järkeä siltä osin, että heidän löytämänsä jäljet saattaisivat pahimmassa tapauksessa kadota kokonaan, mikäli he ryhtyisivät tuhlaamaan aikaansa oikean näköisten naamioiden etsintään. Lisäksi huomautus siitä, että vuoriston asukkaita löytyi lähinnä Raudan maan rajalta, tarkoittaisi käytännössä näiden omille alueille tunkeutumista missä vuoristolaisilla olisi epäilemättä kotikenttäetu ja nämä pystyisivät varmasti käyttämään ympäristöään hyödyksi täysin eri tavalla kuin Sora ja Saito.
"Hyvä on, muokataan siis jo käytössämme olevia naamioita", Sora myöntyi. Puhuessaan mies otti esille käärön johon oli sinetöinyt erinäisiä varusteita jotka saatraisivat tehtävällä tulla tarpeeseen. Etsittyään kääröstä oikean kohdan, mies kutsui esille lopulta varanaamion, jonka ojensi sitten Saitolle, joka epäilemättä tulisi tarvitsemaan sitä enemmän kuin hän, sillä Saiton kasvoilla olevia irtileikattuja kasvoja ei voisi käyttää tähän tarkoitukseen. Hän itse taad voisi muokata omaa naamiotaan.

Re: Seuraava askel

ViestiLähetetty: 01 Huhti 2019, 09:31
Kirjoittaja Cross
Heidän oli onnistunut saamaan haluamansa irti vangistaan ja nyt heillä oli myös edes jonkinlainen suunnitelma siitä mitä seuraavaksi, mikä sai Jubokon hymyilemään tyytyväisenä naamionsa alla. Hänellä ei ollut pienintäkään epäilystä siitä ettei heidän kehittelemänsä suunnitelma ollut äärimmäisen riskialtis, mutta onneksi myös sen onnistumisen tuoma palkkiokin olisi sen arvoinen. Ajatellen mahdollista onnistumista äänenmaalainen otti vastaan tulenmaalaisen ojentaman naamion ja katsoi sitä arvioivasti, yrittäen päättää mistä alottaisi sen kanssa.
''Pa-ras ryh-ty-ä toi-meen...'' Hetkenaikaa naamiota kädessään pyöritellyt Akeginu lopulta totesi ja sujautti kädessään olevan naamion roikkumaan vielä toistaiseksi vyölleen. ''Hie-man poh-joi-sem-mas-sa pi-täi-si ol-la pie-ni ky-lä, mis-tä var-mas-ti löy-däm-me kai-ken tar-vit-se-mam-me näi-den muok-kaa-mi-seen.'' Hän sanoi nyökäten mainitsemaansa ilmansuuntaan, ilmaistakseen olevansa valmis ja innokas lähtemään liikkeelle.